اطلاعات بیمه

بیمه ثالث خودرو | همه چیز درباره بیمه ثالث ماشین 

سقف تخفیف عدم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث برابر با 70 درصد (14 سال) است.

سولماز کاظم نژاد توسط سولماز کاظم نژاد

انواع بیمه ماشین + راهنمای محاسبه حق بیمه، شرایط تخفیف و دریافت خسارت

بیمه کردن ماشین به‌خصوص در سال‌های گذشته که قیمت خودرو و همچنین نرخ دیه افزایش قابل توجهی داشته، تبدیل به

سولماز کاظم نژاد توسط سولماز کاظم نژاد

راهنمای جامع بیمه بدنه ماشین؛ از نحوه محاسبه حق بیمه و پرداخت خسارت

در بین انواع بیمه نامه خودرو، رانندگان خودروهای سواری مکلف به خرید بیمه بدنه نیستند. بیمه بدنه خودرو با هدف

سولماز کاظم نژاد توسط سولماز کاظم نژاد